Myths and Legends

Myths and Legends website published by E2BN
HomeAbout this website
Create your ownTeachers

Stori Gelert

Beddgelert, Gwynedd, Cymru (map) English
Cyfaill pennaf dyn yw ei gi. Roedd y Tywysog Llywelyn bob amser yn credu mai ei gi ffyddlon, Gelert, oedd ei gyfaill pennaf. O leiaf, dyna'r oedd yn ei feddwl, tan y noson dyngedfennol honno pan aeth allan i hela a gadael ei annwyl fab yng ngofal Gelert.

Gwrando ar y stori yma neu ddewis stori arall o’r rhestr chwedlau

Swiffy output
Play Stori Gelert
Chwarae HTML5 fersiwn
Am iPad ac Android

Play Stori Gelert

Eich sylwadau

Ychwanegu sylwCeir 9 sylw am y stori yma.
Enw: Ben 10th October 2016
Beth oedd enw'r wraig tywysog Llywelyn?
Enw: Sali 18th January 2015
stori dda
Enw: Leo 11th September 2013
dwi yn caru llyfr yma
Gweld y sylwadau, or Gyd neu gynnig sylw


A wyddoch chi am storiâu eraill tebyg?
Rhowch wybod i ni amdanynt yma:


Byddwch yn gwrtais, gwefan addysgiadol yw hwn ac ni fyddwn yn cyhoeddi unrhyw iaith anweddus. Gallwch anfon sylwadau beirniadol ond ni dderbynnir negeseuon anghwrtais.

Diolch. Y Tîm Chwedlau.

Rhaid teipio i mewn i’r meysydd sydd wedi eu marcio gyda * coch.

Enw:
*
E-bost:

Sylwadau:
*


Cod diogelu (o’r blwch uchod):


Top of this page Copyright © E2BN 2006 | Contact Us | Accessibility
Create your own Myths and Legends
E2B® and E2BN® are registered trade marks and trading names of East of England Broadband Network (Company Registration No. 04649057)