Myths and Legends

Myths and Legends website published by E2BN
HomeAbout this website
Create your ownTeachers

Stori Gelert

Beddgelert, Gwynedd, Cymru (map) English
Cyfaill pennaf dyn yw ei gi. Roedd y Tywysog Llywelyn bob amser yn credu mai ei gi ffyddlon, Gelert, oedd ei gyfaill pennaf. O leiaf, dyna'r oedd yn ei feddwl, tan y noson dyngedfennol honno pan aeth allan i hela a gadael ei annwyl fab yng ngofal Gelert.

Gwrando ar y stori yma neu ddewis stori arall o’r rhestr chwedlau

Swiffy output
Play Stori Gelert
Chwarae HTML5 fersiwn
Am iPad ac Android

Play Stori Gelert

Eich sylwadau

Top of this page Copyright © E2BN 2006 | Contact Us | Accessibility
Create your own Myths and Legends
E2B® and E2BN® are registered trade marks and trading names of East of England Broadband Network (Company Registration No. 04649057)