Myths and Legends

Myths and Legends website published by E2BN
HomeAbout this website
Create your ownTeachers
Please help us keep Myths and Legends Working. We need your help. This free website urgently needs updating so it will continue to work... we are crowdfunding to raise money for the update. Please support Myths...

Stori Gelert

Beddgelert, Gwynedd, Cymru (map) English
Cyfaill pennaf dyn yw ei gi. Roedd y Tywysog Llywelyn bob amser yn credu mai ei gi ffyddlon, Gelert, oedd ei gyfaill pennaf. O leiaf, dyna'r oedd yn ei feddwl, tan y noson dyngedfennol honno pan aeth allan i hela a gadael ei annwyl fab yng ngofal Gelert.

Gwrando ar y stori yma neu ddewis stori arall o’r rhestr chwedlau

Play Stori Gelert
Chwarae HTML5 fersiwn
Am iPad ac Android

Play Stori Gelert

Eich sylwadau

Ychwanegu sylwCeir 2 sylw am y stori yma.
Enw: Bethan 30th January 2018
wooooooooooohoooooooooo
Enw: John 18th April 2017
This story is fery interesting. People have heard the story but have forgotten it.
Gweld y sylwadau, or Gyd neu gynnig sylw


A wyddoch chi am storiâu eraill tebyg?
Rhowch wybod i ni amdanynt yma:


Byddwch yn gwrtais, gwefan addysgiadol yw hwn ac ni fyddwn yn cyhoeddi unrhyw iaith anweddus. Gallwch anfon sylwadau beirniadol ond ni dderbynnir negeseuon anghwrtais.

Diolch. Y Tîm Chwedlau.

Rhaid teipio i mewn i’r meysydd sydd wedi eu marcio gyda * coch.

Enw:
*
E-bost:

Sylwadau:
*


Cod diogelu (o’r blwch uchod):


Top of this page Copyright © E2BN 2006 | Contact Us | Accessibility | T&C
Create your own Myths and Legends
E2B® and E2BN® are registered trade marks and trading names of East of England Broadband Network (Company Registration No. 04649057)