Myths and Legends

Myths and Legends website published by E2BN
HomeAbout this website
Create your ownTeachers
Please help us keep Myths and Legends Working. We need your help. This free website urgently needs updating so it will continue to work... we are crowdfunding to raise money for the update. Please support Myths...

Dewin Cyfrwys a Chathod Rhyfedd

Betws y Coed , Gwynedd (map) English
Fel y gwyddom medr anifeiliaid fod yn chwareus ac yn llawn castiau. Fodd bynnag nid oes llawer yn fwy drygionus na'r cathod direidus a fynychai'r hen dafarn yn Metws y Coed yng Nghymru.

Gwrando ar y stori yma neu ddewis stori arall o’r rhestr chwedlau

Play Dewin Cyfrwys a Chathod Rhyfedd
Chwarae HTML5 fersiwn
Am iPad ac Android

Play Dewin Cyfrwys a Chathod Rhyfedd

Eich sylwadau

Ychwanegu sylwCeir 4 sylw am y stori yma.
Enw: Ses 17th January 2016
Stori dda, ond beth yw enw myths a legends cymraeg?
Enw: Roisin 25th May 2010
great story
Enw: Laramonet 21st February 2010
dda iawn
Gweld y sylwadau, or Gyd neu gynnig sylw


A wyddoch chi am storiâu eraill tebyg?
Rhowch wybod i ni amdanynt yma:


Byddwch yn gwrtais, gwefan addysgiadol yw hwn ac ni fyddwn yn cyhoeddi unrhyw iaith anweddus. Gallwch anfon sylwadau beirniadol ond ni dderbynnir negeseuon anghwrtais.

Diolch. Y Tîm Chwedlau.

Rhaid teipio i mewn i’r meysydd sydd wedi eu marcio gyda * coch.

Enw:
*
E-bost:

Sylwadau:
*


Cod diogelu (o’r blwch uchod):


Top of this page Copyright © E2BN 2006 | Contact Us | Accessibility
Create your own Myths and Legends
E2B® and E2BN® are registered trade marks and trading names of East of England Broadband Network (Company Registration No. 04649057)