Myths and Legends

Myths and Legends website published by E2BN
HomeAbout this website
Create your ownTeachers

Dewin Cyfrwys a Chathod Rhyfedd

Betws y Coed , Gwynedd (map) English
Fel y gwyddom medr anifeiliaid fod yn chwareus ac yn llawn castiau. Fodd bynnag nid oes llawer yn fwy drygionus na'r cathod direidus a fynychai'r hen dafarn yn Metws y Coed yng Nghymru.

Gwrando ar y stori yma neu ddewis stori arall o’r rhestr chwedlau

Swiffy output
Play Dewin Cyfrwys a Chathod Rhyfedd
Chwarae HTML5 fersiwn
Am iPad ac Android

Play Dewin Cyfrwys a Chathod Rhyfedd

Eich sylwadau

Ychwanegu sylwCeir 4 sylw am y stori yma.
Enw: Ses 17th January 2016
Stori dda, ond beth yw enw myths a legends cymraeg?
Enw: Roisin 25th May 2010
great story
Enw: Laramonet 21st February 2010
dda iawn
Gweld y sylwadau, or Gyd neu gynnig sylw


A wyddoch chi am storiâu eraill tebyg?
Rhowch wybod i ni amdanynt yma:


Byddwch yn gwrtais, gwefan addysgiadol yw hwn ac ni fyddwn yn cyhoeddi unrhyw iaith anweddus. Gallwch anfon sylwadau beirniadol ond ni dderbynnir negeseuon anghwrtais.

Diolch. Y Tîm Chwedlau.

Rhaid teipio i mewn i’r meysydd sydd wedi eu marcio gyda * coch.

Enw:
*
E-bost:

Sylwadau:
*


Cod diogelu (o’r blwch uchod):


Top of this page Copyright © E2BN 2006 | Contact Us | Accessibility
Create your own Myths and Legends
E2B® and E2BN® are registered trade marks and trading names of East of England Broadband Network (Company Registration No. 04649057)