Myths and Legends

Myths and Legends website published by E2BN
HomeAbout this website
Create your ownTeachers
Please help us keep Myths and Legends Working. We need your help. This free website urgently needs updating so it will continue to work... we are crowdfunding to raise money for the update. Please support Myths...

Dewin Cyfrwys a Chathod Rhyfedd

Betws y Coed , Gwynedd (map) English
Fel y gwyddom medr anifeiliaid fod yn chwareus ac yn llawn castiau. Fodd bynnag nid oes llawer yn fwy drygionus na'r cathod direidus a fynychai'r hen dafarn yn Metws y Coed yng Nghymru.

Gwrando ar y stori yma neu ddewis stori arall o’r rhestr chwedlau

Play Dewin Cyfrwys a Chathod Rhyfedd
Chwarae HTML5 fersiwn
Am iPad ac Android

Play Dewin Cyfrwys a Chathod Rhyfedd

Eich sylwadau

Top of this page Copyright © E2BN 2006 | Contact Us | Accessibility | T&C
Create your own Myths and Legends
E2B® and E2BN® are registered trade marks and trading names of East of England Broadband Network (Company Registration No. 04649057)