Myths and Legends

Myths and Legends website published by E2BN
HomeAbout this website
Create your ownTeachers

Llyn y Fan Fach

English
Lleoedd hudolus fu llynnoedd erioed. Mae eu dyfroedd yn dynfa i bobl bysgota, hwylio neu ymlacio ger eu glannau. Er hynny, flynyddoedd maith yn ol, cafodd un llanc ifanc weledigaeth syfrdanol wrth lyn diarffordd yng Nghymru, a newidiodd gwrs ei fywyd.

Gwrando ar y stori yma neu ddewis stori arall o’r rhestr chwedlau

Swiffy output
Play Llyn y Fan Fach
Chwarae HTML5 fersiwn
Am iPad ac Android

Play Llyn y Fan Fach

Latest submissions

2nd November 2010
Legend of a Myth
The story that you done was very ingoing and intersting and it made me feel a bit of wierd. There where three kings and a...

Eich sylwadau

Top of this page Copyright © E2BN 2006 | Contact Us | Accessibility
Create your own Myths and Legends
E2B® and E2BN® are registered trade marks and trading names of East of England Broadband Network (Company Registration No. 04649057)